Introduksjon til volleyball

Volleyball regnes for å være verdens største idrett, både når det gjelder antall utøvere og antall medlemsland med utøvere tilknyttet nasjonale volleyballforbund. Det er en kjent og intensiv ballidrett, som spilles av to lag med seks medlemmer hver. Spillerne har ikke en fast posisjon på banen, men rullerer rundt med klokken sånn at alle spiller på de forskjellige posisjonene utover i spillet. Dette gjør at det også byttes på hvem som server ved hver rotering. I spillet gis poeng når laget klarer å få ballen over på det andre lagets banehalvdel uten at motstanderlaget klarer å ta imot slaget. Hvis ballen slår ned i gulvet, innenfor strekene, blir det et poeng. For å vinne gjelder det å være første lag til to eller tre sett, hvor hvert sett spilles til 15 eller 25 poeng, avhengig av hvilket sett det er.Noe som gjør spillet enda mer interessant og spennende er det faktum at hvert lag kun kan gi ballen maks tre berøringer før ballen må over til motstanderen, og det er heller ikke lov at ballen blir berørt to ganger etter hverandre av samme spiller. Dette gjør at laget må kommunisere og jobbe veldig fokusert sammen, og sende gode pasninger til hverandre. Hele kroppen kan faktisk brukes til berøringer, men ettersom bruk av hendene gir best kontroll er dette mest vanlig, og det vi ofte forbinder med volleyball.